ЕхоКГ ОЦІНКА ОКРЕМИХ КАРДІАЛЬНИХ СТРУКТУР (ЛІВІ ВІДДІЛИ СЕРЦЯ). Поташев С.В. - 7 Відео-лекцій: Загальні принципи якісної і кількісної оцінки ЛШ. Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-1.Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-2.  Оцінка геометрії ЛШ. Оцінка лівого передсердя. Додаткові методи оцінки міокардіальної функції ЛШ: тканинна доплерографія, спекл-трекінг. Оцінка діастолічної функції ЛШ. ЕхоКГ при артеріальній гіпертензії. ЕхоКГ- ознаки гіпертензивного серця. ЕхоКГ при тахиаритміях. ЕхоКГ- ознаки "аритмогенного" серця. 

КУРСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: